Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan APC Forsikringsmæglere (”vi” eller ”os”) behandler dine personoplysninger i forbindelse med rekruttering.

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

APC Forsikringsmæglere A/S
CVR-nr. 30732049
Strandgade 4C, 4. sal
DK-1401 København K

2. Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon +45 7025 7026 eller apc@apc.dk.

3. Beskrivelse af behandlingen

Når du deltager i et kursus, seminar eller anden begivenhed hos os, anvender vi dine personoplysninger til at holde kontakt med dig før, under og efter den pågældende aktivitet.

Til brug for gennemførelsen af et kursus, seminar eller anden begivenhed behandler vi kun almindelige personoplysninger herunder oplysninger om navn, adresse, telefonnumer, e-mailadresse og alder.

Kilderne til de oplysninger, vi behandler, stammer fra dig selv.

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på artikel 6.1.b, da oplysningerne er nødvendige for at opfylde en aftale med dig. Behandlingen kan også finde sted på grundlag af artikel 6.1.f (interesseafvejningsreglen), hvor den legitime interesse er at administrere seminarer og udsende evalueringsskemaer mv.

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for at kunne gennemføre det pågældende kursus, seminar eller anden begivenhed, og at evaluere det. Et kursus kan indgå i en på forhånd beskrevet fastlagt sammenhæng med andre kurser eller netværksetablering og i disse tilfælde opbevarer vi dine personoplysninger, indtil hele forløbet eller netværksarbejdet er afsluttet og evalueret. Er der tale om et betalingsarrangement, opbevarer vi faktura-data i regnskabsåret plus 5 år som fastsat ved bogføringsloven.

4. Modtagere

Oplysningerne overføres ikke til lande uden for EU/EØS. Oplysningerne kan overlades til eksterne leverandører, herunder databehandlere, som bistår os med drift af virksomheden.

5. Pligtmæssig information

De oplysninger, vi behandler om dig er nødvendige for, at vi kan behandle din tilmelding til og deltagelse i vores kurser, seminarer eller andre begivenheder. Det er frivilligt, om du giver os oplysningerne; men hvis du ikke giver os korrekte og fyldestgørende oplysninger, kan det være til hinder for, at du kan deltage på vores kurser, seminarer eller andre begivenheder.

6. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

  • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet)
  • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os på apc@apc.dk.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sidst opda­te­ret den 15. april 2022

Pensionsdag

Strandgade 4C, 1401 København K
+45 7025 7026 - pensionsdag@apc.dk